Donate
 

מי אנחנו

אנו צוות של הוגים, עוזרים ומאמנים המוצאים השראה בתנועה, מעבר והבדל תרבותי. אנו יוצרים תוכניות ואירועים מיוחדים בהשראת אנשים אמיתיים וסיפורים אמיתיים - המיועדים לכל הגזעים והעדים לצמוח בסנט ג'ון.

הצהרת שליחות

PRUDE התאגדה בעיר סנט ג'ון, ניו ברנסוויק, בשנת 1981.  אנו מחויבים להשתתפות מלאה של כל הקהילות התרבותיות במרקם החברתי, התרבותי והכלכלי של חיי המיינסטרים בניו ברונסוויק.

הצהרת חזון

PRUDE מתמקד בחינוך של עולים חדשים ואנשים ילידי קנדה, בני נוער, קהילות ועסקים כדי לטפח חוויות מסבירות ונפלאות לכולם.