Donate
 

היום הבינלאומי של האו"ם למלחמה באפליה גזעית מתקיים עם שורה של אירועים ופעילויות ברחבי העולם ב -21 במרץ בכל שנה.

 

היום נועד להזכיר לאנשים את ההשלכות השליליות של אפליה גזענית. הוא גם מעודד אנשים לזכור את חובתם ונחישותם להילחם באפליה גזעית. כל החיים חשובים!  

כפי ש  כחלק מקמפיין מודעות בסנט ג'ון, מארגן PRUDE בע"מ צעדות שנתיות מכיכר המלך לכיכר השוק עם משתתפים סטודנטים וחברי הקהילה ומעודדים את כולם לקחת את ההתחייבות  תפסיק 

_8234496_orig
_7132789_orig
_6559700_orig
1407750_orig
6783164_orig